Σύνδεση
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική
Ξεχάσατε το Όνομα Χρήστη ή τον Κωδικό Πρόσβασης ?
  • If you lost your username, please enter your E-mail Address, leaving Username field empty, then click the Send Username button, and your username will be sent to your email address.
  • Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης αλλά γνωρίζεται το Όνομα Χρήστη, παρακαλώ πληκτρολογήστε το Όνομα Χρήστη και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση πατήστε το κουμπί Αποστολή Κωδικού και θα λάβεται έναν νέο κωδικό πρόσβασης τον οποίο θα χρησιμοποιήσετε για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα.
  • Εάν έχετε ξεχάσει και το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης θα πρέπει πρώτα να ανακτήσετε το όνομα χρήστη πληκτρολογώντας της ηλεκτρονική σας διεύθυνση και μετα απόστολή.Μετά θα πρέπει να ακολουθήσετε την ίδια διαδικασία για την αποστολή του Κωδικού Πρόσβασης