Όροι Χρήσης


 

Καλώς ήρθατε στον διαδικτυακό χώρο avag.gr του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος. Ακολουθούν οι όροι που διέπουν τη λειτουργία του ιστολογίου και ρυθμίζουν τη χρήση των υπηρεσιών μας, τόσο των διαθέσιμων αυτή τη στιγμή όσο και των μελλοντικών. Σας παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά. Η χρήση της ιστοσελίδας μας συνεπάγεται αυτόματα την πλήρη αποδοχή και δέσμευσή σας από όλους τους όρους. Σε περίπτωση που διαφωνείτε έστω και με έναν από αυτούς, παρακαλείσθε να μην συνεχίσετε την περιήγησή σας.  Οι συγκεκριμένοι όροι χρήσης υπόκεινται σε μερική ή πλήρη τροποποίηση, οποτεδήποτε, με πρωτοβουλία του Συλλογου Εκτιμητών Ελλάδος, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ανακοίνωσης.
Κάθε επισκέπτης, μέλος ή συνδρομητής του Συλλογου Εκτιμητών Ελλάδος κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο του περιεχομένου παρέχεται «όπως είναι». Ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη σχετική με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή ή την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων των χρηστών.
Επιτρεπτή ή μη χρήση του ιστολογίου
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας παρέχεται για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο. Πιο συγκεκριμένα, οι πληροφορίες του ιστολογίου μας προσφέρονται στους διαδικτυακούς επισκέπτες του και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για σχηματισμό άποψης ή λήψη απόφασης ή ανάληψη πράξης από τους χρήστες για οποιοδήποτε θέμα.
Επιτρέπεται η περιήγηση σας , η μεμονωμένη αποθήκευση μέρους του περιεχομένου και η εκτύπωση πληροφοριών για προσωπική σας χρήση. Οι επισκέπτες, τα μέλη και οι συνδρομητές της δεσμεύονται ότι δεν θα κάνουν χρήση του περιεχομένου (εν όλω ή εν μέρει) του ιστολογίου με σκοπό:
 
• την αναδημοσίευση του
• την πώληση, εκμίσθωση, παραχώρηση αδείας χρήσης/ μεταπώληση του
• την δημόσια προβολή του
• την αναπαραγωγή, αντιγραφή ή οποιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση του για εμπορικούς σκοπούς
• την επεξεργασία ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τροποποίηση του
• την αναδιανομή του, εκτός από υλικό για το οποίο έχει υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη

Απαγορεύεται η χρήση του ιστολογίου με τρόπο που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη λειτουργία του ή να δυσχεράνει τη διαθεσιμότητα ή προσβασιμότητά του από άλλους χρήστες καθώς και με τρόπο παράνομο, απατηλό, προσβλητικό, επιζήμιο, ή άλλως αποδοκιμαστέο ή σε σχέση με τέτοιου είδους δραστηριότητα ή σκοπό.
Απαγορεύεται η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή και προώθηση ή και διάθεση περιεχομένου που μεταφέρει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλον ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
Απαγορεύεται η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου, για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
Λειτουργία ιστοσελίδας - Περιορισμός ή αποκλεισμός ευθύνης
Ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος επιδιώκει την παροχή αξιόπιστων και έγκυρων πληροφοριών για την αρτιότερη δυνατή πληροφόρηση και ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών του. Η χρήση του ιστολογίου γίνεται με ευθύνη και πρωτοβουλία του επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος αναλαμβάνει να διασφαλίσει ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες ή/και τις απαιτήσεις του. Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμών έμμεσης ή παρεπόμενης απώλειας ή ζημίας, ή οποιαδήποτε απώλειας ή ζημίας που προέρχεται από απώλεια δεδομένων ή κερδών που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστότοπου.
Ο διαδικτυακός χώρος avag.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες.
Κάθε επισκέπτης, μέλος ή συνδρομητής κατανοεί και αποδέχεται ότι o Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες τoy ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου της σε όσους θεωρεί ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.
O Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος δεν ελέγχει και δεν εγγυάται για τις παρεχόμενες πληροφορίες και τους όρους χρήσης των κόμβων ή των ιστοσελίδων όπου παραπέμπει μέσω διασυνδέσεων (hyperlinks) και διαφημιστικών banners. Επίσης, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται, αποδέχεται ή προωθεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες αυτών των κόμβων ή ιστοσελίδων. Σε περίπτωση ενδεχόμενης ζημίας, οι χρήστες θα πρέπει να απευθυνθούν στους παρόχους τους, οι οποίοι φέρουν ακέραια ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
Μεταξύ των άλλων, στηn ιστοσελίδα φιλοξενούνται ή μπορεί να φιλοξενηθούν στο μέλλον πληροφορίες και άλλο υλικό του οποίου η χρήση έχει παραδοθεί από τρίτους. Για τυχόν απόψεις ή γνώμες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτά, η ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος δεν φέρει καμία ευθύνη.
Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος διατηρεί την κυριότητα του περιεχομένου που φιλοξενεί.
Εκτός των ρητά αναφερόμενων περιπτώσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του ιστολογίου και τα διακριτικά του γνωρίσματα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος και προστατεύονται σύμφωνα με διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
Πληροφορίες, υπηρεσίες ή προϊόντα που φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία
Παράνομη χρήση του ιστολογίου μπορεί να θεμελιώσει αξίωση αποζημίωσης ή/και να αποτελεί ποινικό αδίκημα.
Όλοι οι παραπάνω όροι χρήσης του διαδικτυακού χώρου avag.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιοσδήποτε από τους ως άνω όρους καταστεί αντίθετος στο νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων. Καμία τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας δεν λαμβάνεται υπόψη εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενη διαφορά προκύπτουσα από τη παρούσα συμφωνία είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.